Tule mukaan matkalle!

Olemme matkalla takaisin liiketoiminnan ytimeen eli kassavirran lähteille. Nostamme asiakkaan yritysten agendalle. Sillä ilman asiakasta meillä ei ole kassavirtaa, ja ilman kassavirtaa meillä ei ole liiketoimintaa.

Asiakkaat eivät tarvitse meitä.
Me tarvitsemme asiakkaita.

Entä jos jokainen organisaatiossa tietäisi, miten hän omassa työssään luo arvoa asiakkaalle? Jos asiakkaan elinkaari kanssamme olisi vähän pidempi, jos asiakas ostaisi vähän useammin, ja jos asiakas olisi valmis maksamaan vähän enemmän?

30 vuoden aikana olemme nähneet tuhansia nyökkäyksiä hyväksynnän merkiksi. Kaikki ovat jakaneet ajatuksen, että asiakkaan kokema arvo on paras mahdollinen liiketoiminnan kiihdyttäjä.

Kuitenkin arjessa asiakas unohtuu. Asiakas jää organisaation jalkoihin, kun keskitytään miettimään sisäistä tehokkuutta, mietitään työnjakoa, organisaation rakennetta ja vastuita. Ajattelemme enemmän itseämme kuin asiakasta. Ja siksi valtaosa strategioista jää papereiksi, suuri innostus ja inspiraatio haihtuu, suunnitelmat eivät käänny teoiksi eivätkä teot käänny tuloksiksi.

Pillars4CustomerValue -konsepti syntyi helmikuussa 2019 keskellä iltapäivän työtaukoa. Ahaa-elämystä edelsi 30 vuodentyö asiakasarvon kehittämisessä. Pillars4CustomerValue tuntui antavan vastauksen siihen, kuinka valtavan moniulotteinen kokonaisuus asiakkuusarvosta saataisiin selkeään muotoon koko organisaatiolle.

Konsepti toimi perinteisesti workshopeissa. Kymmenet hallitusammattilaiset totesivat, että nyt he ovat saaneet työkalun, joka auttaa kaikkia ymmärtämään arvon tuottamisen. Sadat ihmiset eri rooleissa löysivät oman roolinsa asiakasarvon tuottamisessa. Sadat ihmiset oivalsivat, kuinka heidän työ kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa, yrityksen kilpailuetua ja yrityksen arvoa.

Halusimme tuoda Pillars4CustomerValue-työkalun näiden yritysten arkeen. Tiedämme kokemuksesta, että tuhannetkaan workshopit eivät auta, jos arjesta puuttuu läpinäkyvät työkalut. Tiedämme myös kokemuksesta, että onnistuneen muutoksen taakse tarvitaan aina omistajien, hallituksen ja johtoryhmän sitoutuminen. Ilman sitoutumista parhaatkaan tavoitteet eivät toteudu.

Syntyi ajatus alustasta ja työkalusta, jossa kaikki Pillars4CustomerValue –elementit, mittarit, työkalut ja johtamisen työvälineet luovat asiakasarvon läpinäkyvän virtauksen. Ennen kaikkea Pillars4CustomerValue on johtamisen SaaS-palvelu omistajille, hallitukselle ja johtoryhmille.

Olemme matkalla takaisin liiketoiminnanperusteisiin eli kassavirran lähteille ja nostamme asiakkaan yritysten agendalle. Sillä ilman asiakasta meillä eiole kassavirtaa, ja ilman kassavirtaa meillä ei ole liiketoimintaa.

Asiakas ei tarvitse meitä. Me tarvitsemme asiakkaita.

Lähde mukaan kehittämään arvokkaampaa liiketoimintaa!

Arvova tiimi – Arvonluonti keskiössä

Pillars4CustomerValue™

Pillars4CustomerValue™ -työkalu antaa yrityksen omistajille, hallitukselle ja johdolle läpinäkyvyyden yrityksen asiakasarvoon ja yrityksen kykyyn kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.

Näet, kuinka asiakasarvo kääntyy kassavirraksi, missä on pahimmat arvon tuottamisen pullonkaulat, ja pystyt suuntaamaan investoinnit oikein.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.