Tunnista kilpailuedut,
lisää kassavirtaa ja paranna kannattavuutta

Varaa aika 30 min maksuttomaan online-tapaamiseen
Pia Rautakorven kanssa.

Varaa maksuton online-tapaaminen

Aloita selvittämällä yrityksesi kilpailuedut.

Varaa maksuton online-tapaaminen Pia Rautakorven kanssa

Tapaamisessa käymme läpi:
• Yrityksesi keinot kilpailuedun selvittämiseen
• Yrityksesi mahdollisuudet kilpailuedun kehittämiseen

Pia Rautakorpi on strategisen asiakasarvon ja kilpailuedun kehittämisen asiantuntija sekä Pillars4CustomerValue -konseptin luoja.
Hän on hallitusammattilainen, enkelisijoittaja ja yrittäjä, jolla on yli 30 vuoden kokemus yritysten johtamisesta.

Case stories

Rakennusteollisuus – Kulttuuri rakentaa kilpailuetua

Haaste ja tavoite

Globaali rakennusteollisuusyritys oli uuden edessä. Suurten yritysjärjestelyjen johdosta yrityksen nimi, organisaatio ja omistuspohjakin vaihtui. Yrityksellä oli mahdollisuus rakentaa strategiansa ja yrityskulttuurinsa uudestaan keskittymällä asiakasarvon luomiseen ja arvon käntämiseen kassavirraksi. Erityisesti haluttiin korostaa kaikkien asiakasrajapinnassa joka päivä työskentelevien henkilöiden roolia arvon luomisessa.

Tulokset

Organisaatiolla on pelisäännöt, joilla varmistetaan kulttuurin ja arvon kehittyminen. Jokainen uusi työntekijä perehtyy pelisääntöihin konkreettisten tehtävien ja haastavien tilanteiden ratkaisujen avulla. Yrityksessä strategia ja asiakkaan arvon elementit ovat jokaisen työpakissa joka päivä.

Kilpailuetuanalyysi

Kilpailuetuanalyysi paljasti, että yritys oli vuosia investoinut asioihin, jotka eivät luoneet asiakkaiden näkökulmasta arvoa. Se myös herätti koko organisaation huomaamaan, mitkä asiat asiakkaan arvoketjussa luovat luottamusta, ja kuinka yrityksen omassa arvoketjussa tarvitaan kaikkien sitoutuminen palvelun tuottamiseen. Uudistetun yrityksen strategia sidottiin asiakasarvon elementteihin ja koko organisaatio laati pelisäännöt kilpailuedun rakentamiseksi.

Ihminen sitoutuu siihen, minkä hän ymmärtää. Kun jokainen ymmärtää oma roolinsa arvon luomisessa, ja pystyy luottamaan ihmisiin ympärillään, rakennamme kestävää arvoa.

Case

Globaali B2B Saas – Markkina ratkaisee kilpailuedun

Haaste ja tavoite

Globaali B2B Saas -yritys oli laajentunut kiitettävästi useilla eri markkinoilla. Markkinakohtaiset erot olivat kuitenkin suuria ja puuttui selkeä strateginen asiakasegmentointi. Yhtiö halusi varmistaa kasvun ja kannattavuuden myös tulevaisuudessa.

Tulokset

Yhtiön kasvu jatkui ja kannattavuus parani merkittävästi. Nettovelaton yhtiö listautui pörssiin, josta kansainvälinen suurempi toimija osti sen korkealla valuaatiolla osaksi omaa konserniaan.

Kilpailuetuanalyysi

Kilpailuetuanalyysi toi uutta konkreettista tietoa yritykselle markkinakohtaisista eroista asiakkaiden valintamotiivien painoarvoissa. Asiakkaat USA:ssa arvostivat eri painoarvoilla asioita kuin esimerkiksi asiakkaat Saksassa. Kilpailuetuanalyysi kirkasti näkemystä myös eri asiakassegmenttien- ja päätöksentekijöiden arvon kokemuksesta. Yhtiö selkeytti strategiaansa, loi strategisen asiakassegmentoinnin ja määritteli markkinakohtaisesti toimenpiteet, joilla asiakkaan kokemus arvosta nousi.

Asiakas ja markkina ratkaisevat yrityksen kilpailuedun. Pystymme kohdentamaan investoinnit tarkemmin ja tuottavammin, kun olemme tunnistaneet asiakkaan kokemuksen kilpailuedusta.

Case

Vakuutusyhtiö – Hinta kertoo arvosta

Haaste ja tavoite

Vakuutusyhtiö halusi tarkentaa strategiaansa tiukkaan säädellysssä B2B–liiketoiminnassa, jossa vakuutuksenottaja ei itse ollut edunsaaja. Yhtiö halusi markkinajohtajaksi.

Tulokset

Vakuutusyhtiö nousi omassa tiukassa markkinassaan markkinajohtajaksi.

Kilpailuetuanalyysi

Kilpailuetuanalyysin tuloksista arvokkain löytö oli, kuinka hintasäännellyssä markkinassa asiakkaat kokivat edelleen hintaan liittyvien motiivien nousevan tärkeimpien valintakriteereiden joukkoon. Vakuutusyhtiö pystyi uudistamaan strategiansa ja rakentamaan tarjontansa siten, että asiakkaan kokemus arvosta nousi tuntuvasti.

Asiakkaalle hinnalla on aina suhde arvoon,jonka hän kokee saavansa. Niinpä meidänkään ei pitäisi koskaan ajatella hintaa absoluuttisena määreenä.

Varaa oheisella lomakkeella
aika 30 min online-tapaamiseen!

Täytä oheinen lomake ja Pia on sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä. Mainitse tapaamisajankohdassa sinulle sopivimmat ajat etätapaamiseen.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.