Blog

Asiakkaat loivat Inderesin liiketoimintamallin

Asiakasarvon Rakentajat -klubissa tähtivieraana Mikael Rautanen ja aiheena Asiakasarvo ja yrityksen tarkoitus.

Selina Kustula

9.4.2021

Asiakasarvon Rakentajat -klubissa perjantaiaamun tähtivieraana oli Mikael Rautanen ja aiheena Asiakasarvo ja yrityksen tarkoitus.

Mikael on Inderes Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Inderes on osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö, joka yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat.

Asiakkaat keksivät meidän liiketoimintamallin, Mikael kertoi. Pörssiyhtiöt sanoivat, että heidän omistajansa ja sijoittajat tarvitsevat analyysejä ja seurantaa. Moni kuitenkin epäili sellaisen mallin toimivuutta, jossa yhtiö maksavat itsestään tehtävistä analyyseistä. Sitten vain lähdettiin tekemään ja huomattiin, että hei, tämähän oikeasti toimii niin sijoittajien kuin pörssiyhtiöiden näkökulmasta, Mikael kertoo ja lähettää kiitokset Innofactorille ja Rauteelle.

Mutta mikä suhde asiakasarvolla ja yrityksen tarkoituksella on?

Inderes muutti omistajiensa päätöksellä kesällä 2020 yhteisösäännöissään toiminnan tarkoitukseksi yhtiön työntekijöiden, yhteisön ja asiakkaiden palvelemisen sekä voiton tuottamisen osakkeenomistajille. Olennaista on sidosryhmien järjestys.

Omistaja-arvo syntyy aina asiakkaan arvon kautta, eikä siihen pystytä ilman henkilöstöä ja yhteisöä, Mikael perustelee muutosta. Suomen osakeyhtiölain paljon esiin nostettua, mutta hyvin vähän kritisoitua kohtaa ”yrityksen ainoana tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajille”, Mikael pitää kyseenalaisena, koska tällöin asioita lähdetään usein ajattelemaan väärässä järjestyksessä.

Tulevaisuudessa sijoittajat tulevat kysymään aktiivisemmin, mitä arvoa yritys tuottaa asiakkailleen ja sitä ympäröivään maailmaan. Sijoittajat ymmärtävät, että jos yritys tuottaa arvoa asiakkailleen, se tuottaa varmasti arvoa myös heille. Mikael uskoo, että todennäköisesti vastuullisuudesta siirrytään puhumaan myös enemmän yritysten vaikuttavuudesta.

Sanahelinää ja käsienheiluttelua?

Mutta onko tämä kaikki vain sanahelinää, jolla pyritään pehmentämään liiketoiminnan kovaa ydintä?

Monesti pehmeänä pidetyt asiat ovatkin oikeasti niitä kovia asioita. Esimerkiksi ansaintamallin rakentaminen on Mikaelin mukaan helpompaa. Se on oikeastaan enemmän tekniikkaa. Mutta asiakkaalle luodun arvontunnistaminen pitää taklata ensin, ja se on haastavin asia.

Inderesissä on tunnistettu myös arvon johtamisen haasteet ja luotu itseohjautuvalle organisaatiolle pelikirja. Pelikirjan on julkinen ja sitä päivitetään puolivuosittain. Tätäkin joku voi pitää helppona käsienheilutteluna, mutta pelikirja ohjaa organisaatiota tunnistamaan arvon ja luomaan arvoa, Mikael sanoo.

Puhe ja sanat määrittävät todellisuuttamme ja ohjaavat siten tekoja, Mikael muistutti. Pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnässä vielä usein korostetaan ensimmäisenä omistaja-arvoa ja muut sidosryhmät ovat sivuroolissa. Nyt on nähtävissä, että järjestys muuttuu. Vakuuttavimmat yhtiöt kertovat kuinka ne houkuttelevat parhaat osaajat, mitä arvoa ne asiakkailleen tuottavat ja vasta sitten kuinka tämä kanavoituu omistaja-arvoksi.

Seuraavan kerran kokoonnumme Clubhousessa Asiakasarvon Rakentajat -klubissa 16.4. kello 8. Silloin tähtivieraana on Anni Ronkainen. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää