Blog

Yrityksen kulttuuri vahvistaa asiakasarvon kehittymistä

Asiakasarvon Rakentajat -klubissa perjantaiaamun tähtivieraana Futuricen toimitusjohtaja Teemu Moisala ja aiheena Liiketoimintamallin vaikutus asiakasarvon kehittämisessä.

Pia Rautakorpi

13.9.2021

Asiakasarvon Rakentajat -klubissa perjantaiaamun 10.9. tähtivieraana Futuricen toimitusjohtaja Teemu Moisala ja aiheena Liiketoimintamallin vaikutus asiakasarvon kehittämisessä.

Futurice on ohjelmistoalan konsulttiyritys, jonka juuret ovat Suomessa. Yritys on kansainvälistynyt voimakkaasti ja viime aikoina vallannut markkina-alaa etenkin Saksassa ja Pohjoismaissa.

Teemu Moisala on työskennellyt Futuricessa 14 vuotta, josta viimeiset 3 vuotta toimitusjohtajana. Teemun Futurice-uran aikana yhtiö on kasvanut noin 30 hengen startupista yli 700 työntekijän organisaatioksi.

Futurice on onnistunut oman asiakasarvonsa kehittämisessä – Teemun sanoin sekä asiakasarvo että avoimuus ovat yrityksen DNA:ssa – mutta Futurice on myös jatkuvasti mukana asiakkaidensa asiakasarvon ja kilpailuedun kehittämisessä. Teemu kertoo, että usein asiakkaiden on muutettava koko kulttuuriaan ja tuotava asiakas kaiken keskiöön.

Ole asiakkaan proaktiivinen kumppani

Alta löydät klubiaamun tallenteen, jolla Teemu Moisala puhuu Futuricen kulttuuriin kuuluvasta osaamisen jakamisesta ja yhtiön liiketoimintamallista. Lisäksi Teemu kertoo muun muassa:

  • Millaista asiakasarvoa Futurice itse luo?
  • Miten konsulttiliiketoiminnassa rakennetaan kasvua sekä pitkiä asiakassuhteita ja pidetään samalla huolta asiakasarvon kehittämisestä?
  • Neuvoja yrityksille asiakasarvon läpinäkyvän virtauksen kehittämisessä.

Lue lisää