Omistajan, Hallituksen ja Johtoryhmän työkalu arvon kasvattamiseen

Pillars4CustomerValue™ luo koko organisaatiolle yhteisen näkymän yrityksen arvoketjusta. Jokainen löytää ja ymmärtää oman roolinsa arvon luomisessa. Yhteinen näkymä auttaa organisaatiossa kaikkia tunnistamaan oman työnsä arvon ja suunnistamaan yhteiseen maaliin.

Ota yhteyttä!
Create value
Calculate value
Communicate value
Capture value

Create Value

Tunnet yrityksesi kilpailuedut. Tiedät asiakkaiden valintamotiivit. Tunnistat kasvun mahdollisuudet.

Pillars4CustomerValue -kilpailuetuanalyysi antaa realistisen näkymän yrityksesi kilpailuetuihin ja tunnistaa asiakkaan valintamotiivit ja niiden merkityksen asiakkaalle. Pystyt tunnistamaan, mihin investoimalla yritykselläsi on eniten voitettavaa markkinassa, ja olet koko ajan kartalla kilpailuetujesi kehityksestä.

Kuinka luomme arvoa markkinassa? Mistä asiakkaamme haluavat maksaa? Kuka oikeasti on yrityksemme asiakas?

Calculate Value

Näet vaikutuksen yrityksen arvon kehittymiseen.

Pillars4CustomerValue mittaa yrityksesi arvon kehittymistä. Asiakkuuden elinkaaren arvon kehittyminen ja kilpailuedun tuoma kasvun potentiaali tulevat läpinäkyviksi. Näet, kuinka operatiivinen toiminta luo kilpailuetua markkinassa, ja kuinka asiakkuuksien kehittyminen vahvistaa tulevaisuuden kassavirtoja.

Kuinka pitkälle pystymme ennustamaan tulevaisuuden kassavirtoja? Miten asiakasarvon kehittyminen vaikuttaa yrityksemme arvon kehittymiseen?

Tunnet asiakkaiden kasvun potentiaalin. Tiedät, kuinka sitoutuneita he ovat yhteiseen tulevaisuuteen. Tunnistat, kuinka asiakaskokemus korreloi kassavirran kanssa.

Pillars4CustomerValue tuo samalle mittaristolle asiakkaasi kokeman arvon, asiakkuuden arvon yrityksellesi sekä asiakkuuden tulevaisuuden potentiaalin. Työkalu antaa mittarit, jotka kaikki organisaatiossasi ymmärtävät. Näet, mitkä operatiiviset tekemiset luovat kilpailuetua, tulevaisuuden kassavirtaa ja yrityksesi arvonnousua.

Ketkä ovat kannattavimmat asiakkaamme? Kuinka sitoutuneita he ovat? Mikä on asiakkuuksiemme arvo, ja miten pystymme ennustamaan arvon kehityksen?

Communicate Value

Viestimme on kirkas ja erottuva. Tekomme ja viestimme rakentavat kilpailuetua ja arvoa. Yrityksessämme kaikki tietävät, kuinka he omassa työssään luovat asiakasarvoa.

Pillars4CustomerValue auttaa kirkastamaan viestiä. Se ohjaa koko organisaatiota toimimaan ja viestimään tavoitteiden mukaisesti. Kaikki ymmärtävät oman roolinsa yrityksen arvon luomisessa.

Teot ovat aina sanoja vahvempi viesti. Onko viestinne kirkas? Toimiiko organisaatio lupausten mukaisesti, vahvistavatko teot viestejä?

Capture Value

Yrityksesi liiketoimintamalli luo arvoa asiakkaalle. Tunnistat, kuinka pystytte kääntämään luomanne arvon kassavirraksi ja kasvattamaan yrityksen arvoa.

Pillars4CustomerValue auttaa kirkastamaan yrityksen liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan Se auttaa organisaatiota ymmärtämään arvopohjaisen hinnoittelun merkityksen asiakkaan kokemalle arvolle ja yrityksen kassavirralle.

Luoko yrityksesi liiketoimintamalli arvoa sekä asiakkaille että yrityksellesi? Pystyttekö kääntämään asiakkaan kokeman arvon kassavirraksi?Vahvistaako liiketoimintamalli yrityksesi ja asiakkaasi yhteistä tulevaisuutta?

Pillars4CustomerValue™

Pillars4CustomerValue™ -työkalu antaa yrityksen omistajille, hallitukselle ja johdolle läpinäkyvyyden yrityksen asiakasarvoon ja yrityksen kykyyn kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.

Näet, kuinka asiakasarvo kääntyy kassavirraksi, missä on pahimmat arvon tuottamisen pullonkaulat, ja pystyt suuntaamaan investoinnit oikein.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.