Arvoa luova strategia

Autamme B2B yrityksiä kehittämään ja kirkastamaan strategiansa niin, että asiakasarvon virtauksesta tulee läpinäkyvää, ja organisaatiossa jokaisen on mahdollista löytää oma roolinsa asiakasarvon rakentamisessa.

Miksi?

Hyvä strategia on kirkas, ketterä ja helposti kommunikoitavissa omalle organisaatiolle, kumppaneille ja asiakkaille. Strategian onnistuminen punnitaan tuloksilla, jotka saavutetaan koko arvoverkon yhteisellä työllä.

Miten?

Määrittelemme tavoitteet, aikataulun, käytettävät resurssit, työnjaon ja varmistamme omistajastrategian linjaukset.

Strategiatyömme raaka-aineita ovat mm.:
•  kilpailuetuanalyysi, joka mittaa markkinassa koettua kyvykkyyttämme luoda arvoa asiakkaille. Analyysi sisältää myös keskeisimpien kilpailijoidemme position markkinassa.
•  asiakasarvon auditointi, joka mittaa organisaation resursseja ja kyvykkyyttä luoda kilpailuetua luovaa asiakasarvoa.
•  keskeisten trendien ja heikkojen signaalien määrittely ja analysointi.

Tavoitteemme on luoda yhdessä kirkas ja mitattava strategia, jonka läpinäkyvyys ja vaihtoehtoiset skenaariot auttavat tekemään ketterästi tarvittavia muutoksia.

Asiakkaitamme

Perheyritys

Kolmannen sukupolven perheyhtiössä strategiaa lähdettiin rakentamaan omistajastrategian päivittämisellä, asiakasarvon analyysillä ja kriittisellä kilpailukyky- ja resurssianalyysillä.

Ensimmäisen luonnoksen valmistuttua otettiin mukaan yrityksen esimiehet innovoimaan kilpailuedun rakentamiseksi tarvittavia muutoksia.

Strategia viimeisteltiin koko yrityksen yhteisessä tilaisuudessa kaikkien osallistuessa kasvun ja kannattavuuden haasteiden ratkaisemiseen.

”Asiakasarvosta ja strategiasta tuli läpinäkyvä koko organisaatiolle aina omistajista uusimpiin työntekijöihin”

Teollisuusyritysten fuusio

Kahden kansainvälisen teollisuusyrityksen fuusion jälkeistä strategiaa rakennettiin yhtä aikaa ”outside in” ja ”inside out”.

Markkinassa selvitettiin asiakkaiden arvon ajurit sekä kilpailuetuasema. Omassa organisaatiossa tehtiin asiakasarvon auditointi, ja otettiin koko organisaatio mukaan strategiatyöhön. Strategiassa kirkastettiin yhtiön tarkoitus, täsmennettiin datan perusteella tavoiteltavat kilpailuedut, hahmoteltiin strategian edellyttämä organisaation ja kulttuurin muutoksen tarpeet.

”Lähdemme nyt rakentamaan yhdessä asiakasarvoa vahvalta pohjalta. Sekä asiakkaat että henkilöstö on sitoutunut strategiaan.”

Kansainvälistyvä palveluyritys

Vahvasti kansainvälistyvän palveluyrityksen pieni organisaatio otettiin yhdessä hallituksen ja johdon kanssa etsimään ensin kasvun ja kilpailuedun pullonkauloja omasta arvoketjustaan ja toimintatavoistaan. Strategiatyötä täydennettiin asiakashaastatteluista saadulla datalla.

Yritys määritteli strategiassaan ensimmäisen kerran yrityksen tarkoituksen, täsmensi arvonsa ja pelisääntönsä. Strategiatyö käynnisti yrityksen palvelutuotteiden tuotteistuksen ja laatuprosessin sekä kirkasti tavoiteltavaa kilpailuetua.

”Löysimme konkreettiset kasvun pullonkaulat ja saimme arvokasta tietoa asiakkaidemme kokemasta arvosta.”

Pia Rautakorpi

pia@arvova.com

+358 400 505 477

Pyydä tarjous tai lisää tietoa!

Voit myös sopia ajan online konsultaatioon.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.