Asiakasarvon auditointi

Asiakasarvon auditointi antaa realistisen näkymän yrityksen ja sen organisaation kyvykkyyteen luoda vahvaa kilpailuetua markkinassa.

Miksi?

Asiakasarvon auditointi toimii johdon apuna strategian, strategisen kilpailuedun ja näiden vaatiman kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittämisessä. Se antaa myös realistisen näkymän yrityksen ja sen organisaation kyvykkyyteen luoda vahvaa kilpailuetua markkinassa.

Miten?

Auditoinnissa analysoimme Pillars4CustomerValue® työkalumme avulla yrityksen strategiset ja operatiiviset kyvykkyydet asiakasarvon ja kilpailuedun kehittämiseen. Yritys saa selkeän raportin ja vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan. Raportti sisältää myös konkreettiset suositukset asiakasarvon ja kilpailuedun kyvykkyyksien kehittämiseksi sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
Auditoinnin syvyyttä ja painopistettä voidaan räätälöidä yrityksen tavoitteiden ja tarpeen mukaan.

Asiakkaitamme

B2B palveluyritys

B2B palvelualan yritys oli pitkään investoinut asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Yrityksen toimitusjohtaja halusi tuoda läpinäkyvyyttä uusien asiakkuusinvestointien tavoitteisiin, tuloksiin ja tuottoihin.

Asiakasarvon auditoinnin suosituksesta otettiin käyttöön mittarit, jonka avulla johto ja hallitus pystyvät seuraamaan ja johtamaan organisaation kyvykkyyttä kasvattaa asiakkuusinvestointien tuottoja.

”Auditointi paljasti sisäisiä pullonkauloja. Se auttaa meitä investoimaan kyvykkyyksiin, jotka parantavat kilpailuetuamme.”

Rakennusteollisuus

Asiakasarvon auditointi paljasti rakennusteollisuusyritykselle sekä strategisia että operatiivisia pullonkauloja asiakasarvon tuottamisessa.

Yrityksen hallitus ja johtoryhmä ottivat heti käyttöönsä työkaluja, joilla he saavat läpinäkyvyyden yrityksen kykyyn luoda asiakasarvoa ja kilpailuetua.

”Ulkopuolinen auditointi auttaa organisaatiota näkemään asioita, joihin ei ole ennen kiinnitetty huomiota.”

Pia Rautakorpi

pia@arvova.com

+358 400 505 477

Pyydä tarjous tai lisää tietoa!

Voit myös sopia ajan online konsultaatioon.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.