Asiakasarvon mittaaminen

Asiakasarvon mittaristo auttaa jokaista B2B-yritystä parantamaan kannattavuuttaan, kasvattamaan investointiensa tuottoja ja kehittämään kilpailukykyään.

Miksi?

B2B yritykset hyödyntävät vielä heikosti asiakasarvon mittareita kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassavirran kehittämisessä. Tutkimuksemme mukaan vain 7% suomalaisten yritysten hallituksista johtoryhmistä seuraa esimerkiksi asiakkuuden elinkaaren arvoa (CLV). Väitämme, että oikea asiakasarvon mittaristo auttaa jokaista B2B yritystä parantamaan kannattavuuttaan, kasvattamaan investointiensa tuottoa ja nostamaan kilpailukykyään.

Miten?

Määrittelemme yhdessä tavoitteet asiakasarvon mittaamiselle.
•  Käymme läpi yrityksen strategiset tavoitteet sekä kaikki käytössä olevan mittarit.
•  Teemme ehdotuksen mittaamisesta, sovimme työnjaosta ja aikataulusta.
•  Rakennamme ja testaamme mittarit, analysoimme tulokset ja teemme ensimmäiset toimenpiteet mittaustulosten perusteella.
•  Prosessin aikana organisaatio, mukaan lukien hallitus ja johtoryhmä, oppii tulkitsemaan ja hyödyntämään mittaristoa.

Asiakkaitamme

B2B palvelualan yritys

B2B palvelualan yrityksen tavoitteena oli nostaa asiakkaidensa keskimääräistä vuosilaskutusta, kehittää arvopohjaista myyntiä ja hinnoittelua sekä löytää globaalista markkinasta heille kannattavimmat asiakassegmentit. Yrityksellä oli käytössään NPS (Net promoter score) -mittaus, joka ei antanut kehittämiseen tarvittavaa asiakasdataa.

Lähdimme liikkeelle laskelmalla yrityksen asiakkuuden elinkaaren arvon (CLV). Laskenta tehtiin takautuvasti viisi vuotta taaksepäin. Laskenta osoitti, että hallituksen ja johdon käsitys asiakkuuksien elinkaaresta, sen arvosta ja kehityksestä 5 vuoden aikana oli osittain virheellinen. Laskenta paljasti myös yrityksen palvelutuotevalikoiman painotuksissa olevia eroja ja kehityskohteita.

Yritys pystyi nostamaan hintojaan odotettua enemmän ja kohdentamaan tarjontansa paremmin kannattaville asiakkaille. Yritys rakensi myös asiakastilinpäätöksen ja -taseen, jonka avulla sen on helpompi seurata asiakasarvon kehittymistä ja kommunikoida sijoittajille asiakasarvon vaikutusta yrityksen arvoon ja tulevaisuuden näkymiin.

”Pystymme nyt johtamaan asiakkuuksien kehittämistä systemaattisesti. Strategisista tavoitteista ja investoinneista on helpompi keskustella sijoittajien kanssa.”

Pia Rautakorpi

pia@arvova.com

+358 400 505 477

Pyydä tarjous tai lisää tietoa!

Voit myös sopia ajan online konsultaatioon.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.