Valmennukset ja KeyNote

Valmennamme hallituksia, johtoryhmiä ja liiketoimintajohtoa strategisen asiakasarvon luomisessa, mittaamisessa ja johtamisessa.

Miksi?

Organisaatiossa jokainen rakentaa asiakasarvoa omassa työssään. Tarvitaan yhteinen kieli, yhteinen ymmärrys ja yhteiset työkalut, jotta organisaatiossa voidaan johtaa asiakasarvon virtausta läpinäkyvästi. Asiakasarvosta rakennetaan kassavirtaa vasta, kun yrityksen kulttuuri tukee arvon luomista.

Miten?

Valmennus:
Käymme yhdessä läpi valmennuksen tavoitteet ja teemme tausta- ja lähtökartoituksen, joka voi tarvittaessa sisältää esimerkiksi asiakasarvon auditoinnin, asiakashaastatteluita sekä trendi- ja kilpailija-analyysin. Valmennuksessa jokainen saa työkalun arvioida omaa kehitystään yrityksen kilpailuedun rakentamisessa.

KeyNote:
Tilaisuuden luonteen, kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan rajaamme aiheen ja valmistelemme KeyNote puheenvuoron tilaisuuden järjestäjän kanssa. KeyNote puheenvuoro toimii herättäjänä, innostajana ja yhteisen keskustelun avaajana.

Arvovan valmennusten ja KeyNote puheenvuorojen suositteluindeksi on 100. Materiaalien ja valmentajien saama keskiarvo on kiitettävä.

Asiakkaitamme

Sijoitusyhtiö

Panostaja halusi syventää omien portfolioyritystensä hallitusten, johtoryhmien sekä omien advisoreidensa asiakasarvon osaamista. KeyNote puheenvuoro ja herättelevä itsearviointi sai kiitettävää palautetta.

”Saimme hienon työkalun asiakasarvon johtamiseen”

Globaali teollisuusyritys

Globaalin teollisuusyrityksen strategiaprosessin yhteydessä otettiin strategian luomiseen mukaan 2.500 työntekijää asiakasrajapinnasta. Valmennuksissa organisaatio loi itse yrityksen pelikirjan ja säännöt, joita he sitoutuivat noudattamaan.

Palvelulupauksen kehittämiseksi ja uusien ihmisten sitouttamista varten luotiin työkalu, jolla jokainen testaa omaa osaamistaan ja rooliaan asiakasarvon rakentajana.

”Loimme yhteiset pelisäännöt, jotka rakentavat asiakasarvoa ja tukevat yrityksemme kulttuurin kehittymistä.”

HHJ

Arvova toimii HHJ:n Hallituksen työkalut asiakasarvon johtamiseen -teemavalmennuksen kehittäjänä ja kumppanina.

”Ajattelin, että meillä tämä asiakasarvon johtaminen on edistynyt jo melko hyvin. Sitten tein nämä ennakkotehtävät ja huomasin, ettei ehkä ollakaan niin pitkällä kuin on ajateltu.”

Pia Rautakorpi

pia@arvova.com

+358 400 505 477

Pyydä tarjous tai lisää tietoa!

Voit myös sopia ajan online konsultaatioon.

Viestisi on lähetetty. Kiitos!
Oops! Something went wrong while submitting the form.